Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Nước Và Môi Trường A.Q.C

Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Nước Và Môi Trường A.Q.C

Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Nước Và Môi Trường A.Q.C

Giới thiệu

Công Ty Công Nghệ & Môi Trường AQC (gọi tắt là AQC Technology) là một trong những công ty tiên phong về công nghệ và các dịch vụ về môi trường, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm.
Nhiệm vụ chính của AQC Technology là thực hiện các nghiên cứu khoa học và dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm:

Tư vấn, thiết kế cung cấp thiết bị & , thi công lắp đặt các hệ thống xử lý nước sạch (sinh họat & công nghiệp) ,
- Tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị & thi công lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (chung cư, cao ốc văn phòng, khách sạn, nhà hàng, resort,…) và cho các - ngành công nghiệp (thực phẩm, thủy sản, cơ khí, xăng dầu, dệt nhuộm…);
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường;
- Lập các báo cáo quản lý môi trường; báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi; tính hiệu quả đầu tư; lập dự án.
- Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đăng ký đạt Tiêu chuẩn môi trường;
- Nghiên cứu, lập các báo cáo về Quy họach môi trường, Quy họach tài nguyên nước và quy họach sinh thái môi trường.
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xử lý chất thải bảo vệ môi trường;
- Giám sát ô nhiễm môi trường : phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất giải pháp xử lý;
- Thực hiện đo đạc, khảo sát, giám sát và phân tích đánh giá về vệ sinh công nghiệp, điều kiện, và môi trường lao động…;

Ngoài ra, AQC Technology còn tham gia các dự án hợp tác nghiên cứu về Quản lý và xử lý chất thải với các Tổ chức môi trường nước ngoài

Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Nước Và Môi Trườ Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Nước Và Môi Trườ Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Nước Và Môi Trườ Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Nước Và Môi Trườ Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Nước Và Môi Trườ Công Ty Tnhh Phát Triển Công Nghệ Nước Và Môi Trườ